Bostono žudynės

Bostono žudynės buvo esminis įvykis prieš Amerikos revoliuciją, įvykęs 1770 m. kovo 5 d., kai britų kariai Bostone atidengė ugnį į amerikiečių kolonistų grupę ir nužudė penkis vyrus. Jį sukėlė auganti įtampa tarp kolonistų ir britų dėl nepopuliarių mokesčių ir įstatymų, tokių kaip Townshend aktai. Incidentas prasidėjo nuo britų kareivio ir kelių kolonistų konfrontacijos, kuri peraugo į gausesnę minią, susirinkusią ir tyčiojantis iš karių. Kilus chaosui, kareiviai šaudė į minią, žuvo ir dar labiau pakurstė pasipiktinimą britų valdžia.


Bostono žudynės tapo patriotizmo šauksmu ir slegiančios britų valdžios kolonijose simboliu. Nepaisant abiejų pusių pastangų per propagandą pavaizduoti incidentą joms palankaus, šis įvykis neabejotinai prisidėjo prie augančio kolonistų nepriklausomybės nuotaikos. Dalyvaujančių karių teismai, juos gynęs Johnas Adamsas, parodė įsipareigojimą vykdyti sąžiningus teisminius procesus, net ir kylant įtampai. Galiausiai Bostono žudynės buvo reikšmingas lūžis, priartinęs kolonijas prie Amerikos revoliucijos, kuri oficialiai prasidės po penkerių metų.